Неделя 15, Септември 2019г.
Публикувана на: 24.01.2019 г.

Предоставяни от училището обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувана на: 21.09.2018 г. (обновена на: 15.04.2019 10:37:00)

График на изпитите на учениците вя самостоятелна форма на обучение, за учебната 2018/2019 година

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:59:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:19:00)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2018/2019 учебна година

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:45:00)

ГРАФИЦИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:56:00)

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ  И КЛАСНИ РАБОТИ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ПО  КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:23:00)

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ  И КЛАСНИ РАБОТИ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ПО  КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

 НАЧАЛЕН ЕТАП

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 14:04:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА