Вторник 21, Януари 2020г.
Публикувана на: 16.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:48:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:09:00)

Начало и край на учебните часове

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:43:00)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПЪВИ СРОК, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 10:08:00)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2019/2020 учебна година

Публикувана на: 02.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:27:00)

График на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение, за учебната 2019/2020 година

Публикувана на: 24.01.2019 г.

Предоставяни от училището обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:23:00)

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ  И КЛАСНИ РАБОТИ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ПО  КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

 НАЧАЛЕН ЕТАП

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:56:00)

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ  И КЛАСНИ РАБОТИ 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ПО  КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ

 ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП