Неделя 15, Септември 2019г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
(2014 – 2020)

Публикувана на: 27.04.2017г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
(2014 – 2020)

/article_images/source/strategy_literacy_22.10.2014.pdf

Сподели: