Петък 28, Февруари 2020г.

             НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ НА ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД

 

 

Владимир Радков Бъчваров

Заместник-директор АСД

Кремена Атанасова Боянова

Оперативен счетоводител

Иван Кирилов Моралиев

Работник поддръжка, Огняр

Татяна Русева Стефанова

Хигиенист

Мария Моралиева

Хигиенист

Иван Димитров Недялков

 

Елена Димитрова Ангелова

Охрана

Образователен медиатор

Сподели: