Неделя 12, Юли 2020г.
Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:47:00)

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. СВИЛЕНГРАД

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:01:00)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:39:00)

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧ. 2019/2020 ГОД.

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:08:00)

П Р О Г Р А М А за работата на групата по условия на труд в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Свиленград за учебната 2019/2020 година

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:26:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“

Публикувана на: 15.09.2019 г.

ПЛАН за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма и Наредба 8121з-1225/27.09.2017 г.

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 11:44:00)

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2019 г. (обновена на: 24.09.2019 09:50:00)

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ ГР. СВИЛЕНГРАД,  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЛАСТ ХАСКОВО