Неделя 15, Септември 2019г.
Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 15:51:00)

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.09.2018 14:10:00)

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. СВИЛЕНГРАД ЗА УЧ. 2018/2019 Г.

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 25.10.2018 14:28:00)

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 15:50:00)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 15:36:00)

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ“ ГР. СВИЛЕНГРАД,  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЛАСТ ХАСКОВО

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 14:21:00)

Правилник за дейността на училището

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците

Публикувана на: 15.09.2018 г. (обновена на: 21.09.2018 14:49:00)

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В  О У“Л.Каравелов“