Петък 15, Ноември 2019г.
Публикувана на: 08.10.2019 г. (обновена на: 08.10.2019 16:09:00)

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 30 09 2019 г.

Публикувана на: 08.10.2019 г. (обновена на: 08.10.2019 16:56:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН ИЗВЪНБЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 30 09 2019 г.

Публикувана на: 08.10.2019 г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЪНБЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 30 09 2019 г.

Публикувана на: 08.10.2019 г. (обновена на: 08.10.2019 15:47:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 - 30 09 2019 г.

Публикувана на: 10.09.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 31 08 2019 г.

Публикувана на: 10.09.2019 г.

ОТЧЕТ ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА - 31 08 2019 г.

Публикувана на: 14.08.2019 г. (обновена на: 14.08.2019 10:49:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 - 31 07 2019 г.

Публикувана на: 12.07.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 г. - 30 06 2019 г.