Петък 28, Февруари 2020г.
Публикувана на: 17.01.2020 г. (обновена на: 17.01.2020 11:37:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН ИЗВЪНБЮДЖЕТ 01 01 2019 г. - 31 12 2019 г.

Публикувана на: 17.01.2020 г. (обновена на: 17.01.2020 11:51:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 31 12 2019 г.

Публикувана на: 17.12.2019 г. (обновена на: 17.12.2019 10:21:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН  ИЗВЪНБЮДЖЕТ 01 01 2019 - 30 11 2019 г.

Публикувана на: 17.12.2019 г. (обновена на: 17.12.2019 10:02:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 г. - 30 11 2019 г.

Публикувана на: 21.11.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН ИЗВЪНБЮДЖЕТ 01 01 2019 - 31 10 2019 г.

Публикувана на: 21.11.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 - 31 10 2019 г.

Публикувана на: 08.10.2019 г. (обновена на: 08.10.2019 15:47:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 - 30 09 2019 г.

Публикувана на: 08.10.2019 г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЪНБЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 30 09 2019 г.