Неделя 15, Септември 2019г.
Публикувана на: 10.09.2019 г.

ОТЧЕТ ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА - 31 08 2019 г.

Публикувана на: 10.09.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 г. - 31 08 2019 г.

Публикувана на: 14.08.2019 г. (обновена на: 14.08.2019 10:49:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 - 31 07 2019 г.

Публикувана на: 12.07.2019 г.

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ 01 01 2019 г. - 30 06 2019 г.

Публикувана на: 26.06.2019 г. (обновена на: 26.06.2019 09:39:00)

ОТЧЕТ МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ - 01 01 2019 Г. - 31 05 2019 Г.

Публикувана на: 15.05.2019 г. (обновена на: 15.05.2019 14:35:00)

Отчет месечен бюджет - 01 01 2019 г. - 30 04 2019 г.

Публикувана на: 03.05.2019 г.

Заповед за избор на изпълнител по Схема "Училищно мляко и Схема "Училищен плод"

Публикувана на: 15.04.2019 г. (обновена на: 15.04.2019 09:10:00)

Отчет месечен бюджет - 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.